139 | NÁVES V KRASKOVĚ V ZIMĚ

  BLAŽÍČEK Oldřich (1887 - 1953)

  Olej na kartonu, 50 x 65,5 cm, rámováno, datace 1912, signováno vlevo dole OBlažíček 1912, zezadu autorský přípis s určením.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
  Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
  Předložený obraz Náves v Kraskově malířem zachycená v zimních měsících na začátku roku 1912, je nepochybná a velmi krásná práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka z roku, kdy ukončil studia na Akademii a kdy se velkým souborem s úspěchem předvedl na výstavě Jednoty umělců výtvarných. Kompozice zachycuje na horizontu záběru chalupy k nimž vede středem obrazu zasněžená cesta. Střechy stavení i jejich okolí jsou zasněžené, stromy bez listí lemují cestu. Zimní atmosféru v přírodě zachycoval malíř často a rád. Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních dobách maloval pod širým nebem.
  Předložená Náves v Kraskově je motiv z malířova oblíbeného místa v Železných horách, kde pobýval roku 1911 a 1912 a nejen v měsících zimních. Předložená Náves v Kraskově svědčí o Blažíčkově umění výstižně vyjádřit atmosféru zimy v přírodě. Prostor je vybudován dlouhými a vláčnými, plynulými tahy štětce, perspektiva je výtečná, stejně jako malba mraků na obloze. Převládá bílá, modrá a hnědá barva a její odstíny. Zřetelné je, že Blažíček vždy tvořil lehce, spontánně a s radostí. Předložená náladová Náves v Kraskově je toho skvělým dokladem. Je také s tímto názvem uveden ve stručném soupisu díla v umělcově monografii z roku 1941.

  • zpět