• ZIMNÍ KRAJINA S POVOZEM

020 | ZIMNÍ KRAJINA S POVOZEM

BLAŽÍČEK Oldřich (1887 Slavkovice na Moravě - 1953 Praha)

Olej na kartonu, 52 x 67 cm, rámováno, datace – okolo r. 1920, signováno vpravo dole O. Blažíček.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Komentář PhDr. Mgr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Předložený obraz Zimní krajina s povozem je nepochybná a krásná práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka asi z doby kolem roku 1920. Zimní náladu v přírodě zachycoval malíř často a s oblibou, předložený obraz svědčí o jeho umění výstižně vyjádřit zimní mrazivou atmosféru, a to v našem případě za použití jen tří barev, hnědavé, modré, a především bílé a jejich odstínů. Cestu, po které okolo stavení jede povoz k zalesněnému a zasněženému pohoří lemují mrazem ojíněné stromy.
Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních obdobích maloval pod širým nebem. Přitom mu nešlo ani o jednostranné realistické podání viděného přírodního záběru, ani o pouhý výraz subjektivního dojmu, ale snažil se obě složky uvést v soulad. Maloval rychle lehkým a pružným úhozem štětce a měkkým nánosem barvy. Tvořil lehce, spontánně a s radostí. Předložená scenérie Zimní krajina s povozem na diváka dýchne mrazivým dnem a jeho atmosférou. Patří k malířovým velmi zajímavým dílům se zimní tematikou.
Přední český krajinář, zabýval se však i zátiším a architekturou. Studoval nejprve na VŠUP v Praze u profesorů E. Dítěte a V. Maška, poté přechází k prof. H. Schwaigerovi na AVU. Ten mu doporučil o prázdninách roku 1910 vyhledat a namalovat interiér kostela sv. Vlaha v Dubrovníku. Blažíček následně zacílil přímo do pražské Svatovítské katedrály a téma chrámových interiérů, zvláště gotických a barokních, zpracovával soustavně. Postupoval zpravidla velmi exaktně s rozkreslením kompozice, následným podmalováním akvarelem či temperou, malbou do sucha roztíraným olejem a závěrečnými subtilními lazurami. Transparentní charakter všech vrstev mu umožnil dobrou čitelnost tvůrčího postupu a věrohodnou modelaci prostoru a tvarů včetně světelné režie. Dodnes nejsou co do výrazu tyto obrazy překonány a zůstávají nejen pýchou svého tvůrce, ale i svědectvím své doby. V žánru krajinomalby patří mezi výrazné představitele moderní krajinomalby, byl vždy plenérista a jeho oblíbenými destinacemi byla Vysočina, Haná, Železné hory. Patří k postimpresionistické linii klasické krajinomalby a jeho díla jsou zastoupena v četných domácích i zahraničních kolekcích.
Autor viz T 1/70,2/755, TD 29, V 1/229, Ch 1/177, NEČVU 1/74.

  • dosažená cena: 250 000 CZK