• FRUITES ET DRAPERIE BLANCHE

140 | FRUITES ET DRAPERIE BLANCHE

BORÉS Francisco (1898 Madrid - 1972 Paříž)

Olej na plátně, 92 x 73 cm, rámováno, datováno 1960, signováno vpravo dole Bores 60, opatřeno štítkem galerie Louis Carre, Paris.
Studoval na akademii v Madridu, kde se během studií nechal inspirovat rozsáhlými sbírkami v Galerii Prado, zejména Tizianem, Goyou a Velázquezem. V roce 1925 odjíždí do Paříže, kde se sbližuje se skupinou malířů okolo Juana Grise. Dostal se do střetu s kubisty, nevěřil ve formu s předem určenou konstrukcí. Jeho dílo bylo zastoupeno v celé řadě sběratelských výstav v Zürichu (1929), Haagu (1932), Bruselu (1934), Londýně (1935), Chicagu (1936), Stockholmu (1937), Hollywoodu (1938) nebo New Yorku (1939). Jeho dílo je zastoupeno v prestižní Tate Gallery v Londýně nebo v muzeu v Nantes.
Autor viz V 1/267, B 2/177.

  • dosažená cena: 690 000 CZK