098 | VÁNOCE MYSLIVECKÉHO MLÁDENCE

    BORN Adolf (1930 – 2016)

    Suchá jehla na papíře, 25,5 x 18 cm, rámováno, pod sklem, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením, signováno vpravo dole ABorn, list č. 17/55 cm.

    • dosažená cena: 11 000 CZK