• PORTRÉT ŽENY

037 | PORTRÉT ŽENY

BOŠTÍK Václav (1913 Horní Újezd u Litomyšle - 2005 Praha)

Olej na plátně, 40 x 32 cm, rámováno, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením BOŠTÍK /barevná skizza/.
Významný soudobý malíř a grafik, studoval kreslení a deskriptivní geometrii na ČVUT u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy aj. a AVU v Praze u Williho Nowaka. Po uzavření vysokých škol byl přeřazen do ateliéru Jakuba Obrovského. Jeho tvorba patří k vrcholným projevům lyrické abstrakce, pokračuje v tradici Josefa Šímy. Začátek jeho tvorby patřil realistickému zobrazení krajiny, postupně však stále více jeho tvorbu ovlivňovala abstrakce. Spolu se sochařem Janem Křížem vytvořil nerealizované návrhy oken pro chrám sv. Víta. Tato spolupráce ovlivnila jeho pozdější tvorbu - nové náměty starozákonní a apokalyptické. Padesátá léta v jeho tvorbě patří abstrahování a čistý elementární výraz. Díla měla bipolární řešení námětů - první byly lineární obrazy, využívající symetrického členění, a na druhé tvarující se shluky šedých modelovaných polí. Tyto dva přístupy jsou odrazem základu přírodních a hlavně vesmírných reflexí. Boštíkova tvorba je zastoupena ve stálých sbírkách předních českých a evropských galeriích i privátních kolekcí.
Autor viz T 1/82, TD 32, B 2/199, Ch 1/199, NEČVU 1/80.

  • dosažená cena: 220 000 CZK