070 | PŘÍSTAV

    BOUDA Cyril (1901 - 1984)

    Olej na plátně, 54,5 x 78 cm, rámováno, signováno vpravo dole C. Bouda.
    Dílo je prací Cyrila Boudy, významného českého grafika, malíře, ilustrátora a uměleckoprůmyslového výtvarníka, žáka F. Kysely a M. Švabinského. Bouda se během svého života uplatnil kromě výtvarné praxe rovněž jako profesor na Pedagogické fakultě UK. Jeho klasicistnímu cítění byla nejbližší italská renesance, za jejímž poznáním jezdil od 20. let na studijní cesty. Z obdivu k této historické epoše se odvíjel i Boudův důraz na perfektní techniku umění kresby, jeho vytříbená preciznost se prosazuje napříč všemi uměleckými žánry a technikami umělcova rozsáhlého díla. Aktualizovaná městská veduta je častým hlavním či doplňujícím motivem Boudových prací malířských i návrhářských. Dalším Boudovým charakteristickým rysem je jeho vypravěčský talent, neboť hravě dokáže vtisknout příběh i běžným krajinným motivům. Přístav je výjimečným příkladem všech výše popsaných kvalit Boudova stylu a uměleckého projevu, nalezneme v něm všechny jevy pro tohoto malíře typické. Samotný námět odkazuje na malířovy cesty po jižní Evropě. Naskýtá se nám pohled na přístaviště na první pohled evokující atmosféru malebného středomořského letoviska. V malbě se projevuje Boudova kresebná technika; celkový dojem z olejomalby je výsostně realistický a nezapře se ani autorův smysl pro detail a použití barevného tónu. Přístav je jedinečné dílo nejen svým námětem, který můžeme přisoudit italskému či chorvatskému přístavišti, ale též svým velkým formátem, jenž se v aukcích často nenabízí. Díky těmto všem výše zmíněným důvodům je předložené plátno jedinečnou dražební příležitostí a obdivovatelům Boudovy tvorby by nemělo bezesporu uniknout.

    • dosažená cena: 270 000 CZK