• VLTAVA U PRAHY

003 | VLTAVA U PRAHY

BRECHLER Vojtěch (1826 Praha - 1890 Praha)

Olej na plátně, 70 x 90 cm, rámováno, datováno 1853, signováno vpravo dole Brechler Prag, zezadu opatřeno výstavním štítkem, výstavními razítky a štítkem s určením.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Vzácně se vyskytující autor náležející do krajinářské školy profesora Maxe Haushofera na pražské akademii namaloval tento rozměrný obraz v dobově oblíbeném slohu komponované veduty s velejemným promalováním detailů stromoví, staveb, stafáží i veškerého arzenálu celé scenérie. Plně signovaný i datovaný obraz galerijní úrovně byl nepochybně zamýšlen pro vystavení publiku, a tak je vyveden s mimořádnou péčí i entuziasmem. Byl nedávno publikován a vystaven v pražské síni Diamant na přehlídce krajinářů 19. století s tímto komentářem - Pečlivost provedení velké krajiny z raného období i její až vznešený výraz upomínají na ideální krajiny lorrainovského typu. Obrazů tohoto výtvarníka známe velmi málo a v případě tohoto signovaného i datovaného díla jde nepochybně o sběratelský unikát, dokládající navíc určitou slohovou polohu pěstovanou v Haushoferově ateliéru.
Vystaveno:
Haushoferova krajinářská škola, Galerie Kroupa, 2011, č. 4,
Klasikové 19. století, S.V.U. Mánes Galerie Diamant, 5. 4. – 27. 5. 2012,
Na pražské Akademii se vzdělával zprvu u Antonína Mánesa, následně od roku 1844 v krajinářské škole Maxe Haushofera. Dlouhá léta působil kantorsky mimo Čechy v Pešti a Gorici, po návratu do Prahy roku 1872 se soustředil opět na pedagogickou dráhu a hojně obesílal ilustracemi časopisy a nakladatelství (Zlatá Praha, Ottovy Čechy).
Autor viz T 1/96.

  • dosažená cena: 320 000 CZK