131 | KRAJINA

  BŘEZINA Václav (1862 – 1906)

  Olej na dřevěné desce, 20,5 x 30,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole V. Březina, zezadu na desce napsáno č. 3402.
  Posoudil a pravos potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Vystaveno:
  Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2011 – vzadu štítek a razítko.
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, SVU Mánes Diamant 4.9 - 1.11.2015.
  Publikováno:
  Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2011 – vzadu štítek a razítko, s. 40.
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, SVU Mánes Diamant 4.9 - 1.11.2015, s. 247.
  Václav Březina v nabízeném díle divákovy otevírá pohled na krajinu s vodní nádrží a rozesetými staveními. Obraz Krajina je krásnou ukázkou české krajinářské malby na pomezí 19. a 20. století. Krajinomalby tohoto autora nás často uvádějí do hájemství přírody v její osobitosti a rozmanitosti flóry i fauny. Tento žák Julia Mařáka je tvůrcem v generaci, jako Slavíček, Holub či Kaván, v generaci, která navázala na Mařákovy zkušenosti a dále je rozvinula v originální linie. Malíř zde rozvinul téma krajiny, jako prostého, přesto obsahově velkého tématu. V popředí díla vidíme vodní hladinu, jež je doplněna pískovým břehem, který se dále táhne až do lánů luk, které jsou střeženy stavbami obyvatel tohoto kraje. Do úplně prvního plánu instaloval Březina travní porost a dává tak divákovy okusit kousek z viděné scenérie. Naopak v dálkách vidíme kopce, jak rámují viděnou krajinu a dodávají jí určité hranice. Malíř se zde odkloňuje od akademického přístupu realistické malby a dává průchod více expresivnímu nanesení barevné hmoty. Ta dílo velice dobře doplňuje a ubírá mu na suchopárnosti klasických vidění 19. století. Autor se v díle velice dobře popasoval s barevností, kdy prim hraje zelena se svými odstíny a doplňuje jí barva země. Dílo horizontálně rozděleno takřka na půl, a to na zemskou nebeskou část, která je zachycena ve chvíli azurového dne. Březina se v nabízené krajině představuje, jako zástupce nastupující generace inovátorů české malby počátku dvacátého století a dává poznat, že co do kvality přednesu a intenzity malířského umu, patří k umělcům vysoké kvality.

  • dosažená cena: 80 000 CZK