002 | JEJÍ KŘÍDLO

  BRICHCÍN Roman (1958 Plzeň)

  Kombinovaná technika na papíře, 30 x 42 cm, rámováno, pod sklem, datace 2011, signováno dole uprostřed BRICHCÍN, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením.
  Provenience:
  Získáno z rodiny autora.
  Český malíř, studoval kresbu a malbu u Jiřího Zemana a ak. mal. Dany Puchnarové, dále pak PedF v Plzni, katedru výtvarné výchovy. Jeho dílo má výrazné rysy univerzalismu barokní epochy v aspektu jeho často symbolicky interpretovaných malířských kompozic. Ve svých dílech zkoumá vlastní nitro a osud, nahlížený prizmatem jungovského modelu, otevírajícího cestu k poznání struktury a funkce individuálního i kolektivního nevědomí. V námětech svých obrazů vytváří například témata otce a syna, zprostředkovaná často biblickými motivy, jako jsou například podobenství o návratu ztraceného syna, příběh Abrahama a Izáka nebo vztah Boha Otce a Syna. Dalším tématem, které se v kresbě i malbě několikrát opakuje je vztah k sourozencům, jejichž existenci malíř nahlíží přes břehy řeky Léthé. Důležitým momentem je reflexe přírody a jejího propojení s naším vnitřním světem. Stejně tak ho zajímá vztah muže a ženy, jeho problémy komunikace i vážně chápaný eros, jako projev propojující duchovní i fyzický aspekt tohoto vztahu. Všechna tato témata jsou nahlížena pohledem, který jasně vnímá jednotu viděného, prožitého a tušeného. Vystavoval na celé řadě samostatných výstav, vybraně pak Nová síň, Praha (1994), Alšova jihočeská galerie (1998), Galerie 27, Osnabrück, Německo (2000), Galerie R, Český Krumlov (2001), Galerie Cart, Pregarten, Rakousko (2005), Galerie Art Praha (2010) atp.

  • dosažená cena: 13 000 CZK