• DÍVKA Z BRETAGNE

035 | DÍVKA Z BRETAGNE

BROŽÍK Václav (1851 Železný Hamr u Třemošné - 1901 Paříž)

"Olej na dřevě, 27 x 17,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole VBrožík, zezadu opatřeno pozůstalostní pečetí autora, zezadu opatřeno výstavními štítky a razítky.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Vystaveno:
Klasikové 19. století, S.V.U. Mánes, Praha, 5. 4. – 27. 5. 2012,,
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, 5. 4. – 21. 5. 2013,,
Městské informační centrum Uničov, Městská galerie, 3. 7.-1. 9. 2014.
Publikováno:
Klasikové 19. století, S.V.U. Mánes, 2012, str. 55.
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, 2013, str. 272 - 273,,
Nejvýznamnější český umělec své doby, představitel české historické malby a portrétista, studoval u A. Lhoty a E. Lauffra na pražské AVU, pak v Drážďanech, Mnichově a nakonec i v Paříži, kde se usadil. V r. 1878 získal totiž na pařížském Salónu první zlatou medaili a vzápětí se tam oženil. R. 1896 byl jako jediný český umělec zvolen členem Francouzské akademie mezi ""čtyřicet nesmrtelných"" a ve stejnou dobu byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Brožík patřil k oficiálním malířům Rakouska - Uherska a byl nejznámějším českým umělcem poslední čtvrtiny 19. století. Největší úspěchy zaznamenal se svými kolosálními historickými obrazy pro široké publikum, jež putovaly po prestižních výstavách Evropy a byly vystavovány také samostatně. Kromě historické malby vyznačující se precizní příběhovostí Brožík vynikal v žánrech portrétu a historického portrétu. Rámec umělcovy činnosti tvořilo také oživení role dějinné malby v kultuře národa, usilujícího o politické uplatnění. Aktualizace i politické implikace v Brožíkových obrazech zůstávaly ovšem loajální vůči habsburské dynastii. V žánrové malbě se Brožík specializoval na interiérové výjevy z měšťanské společnosti, kde se mu dařilo mistrovsky sladit formu s obsahem. Jinou jeho úspěšnou specializaci představoval vesnický žánr v tradici J. Bretona. Malířovy svěží skicy z plenéru, stejně jako některé portréty svědčí o jeho smyslu pro moderní realismus. Brožíkovo velkolepé malířské dílo se těší značnému sběratelskému zájmu.
Autor viz T 1/103, TD 35,222, TB 5/90, B 2/343, NEČVU 1/91."

  • dosažená cena: 240 000 CZK