• KRÁSKA Z VALOIS

015 | KRÁSKA Z VALOIS

BROŽÍK VÁCLAV (1851 Železný Hamr u Třemošné – 1901 Paříž)

kolem roku 1900, olej na plátně, 43,5 x 30,5 cm, signováno, popsáno a datováno vlevo dole: VBrožík a přípis Alfred de Valois 1900.
PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC. A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU.

 

Václav Brožík studoval na pražské Akademii (1868-1870), na Akademii v Drážďaněch (1871), v Mnichově (1873) a opět v Praze. Pobýval ve Francii, odkud se vracíval zpět do rodné vlasti. Byl nositelem kříže Čestné leg ie, členem pařížské Akademie umění, profesorem Akademie výtvarných umění v Praze (1893) a členem české Akademie věd a umění. Vystavoval v Čechách, Francii, Nizozemí a dalších zemích. Patřil k malířské generaci Národního divadla, v jejíž figurální tvorbě vrcholily obrozenecké a národní myšlenky.

  • dosažená cena: 270 000 CZK