• NA CESTĚ

201 | NA CESTĚ

BROŽÍK Václav (1851 Železný Hamr u Třemošné - 1901 Paříž)

Olej na dřevě, 26 x 44 cm, rámováno, datace – okolo r. 1886, signováno vlevo dole VBROŽÍK.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové:
Předložený obraz nazvaný Na cestě je nesporné dílo Václava Brožíka. Brožík často zajížděl na francouzský venkov, na zámek d´Ambleville ve střední Francii (v Ill´de France), který patřil jeho tchánovi, ale také do Bretaně a Normandie a tam maloval všechno, co kolem sebe viděl. Sedláky, pasačky, venkovské děti, ale především stále znova v nespočetných variantách zachycoval ranní odchody vesničanů do práce i jejich večerní návraty, práci na poli, ale také práci cestářů a sekáčů, stejně jako polední a večerní odpočinek při jídle. Brožík v nich navázal na barbizonské malíře a objevoval sedláka a život na vesnici s pravdivostí a klidnou přívětivostí. Brožíkovy vesnické motivy byly často uveřejňované v časopisech Světozor a Zlatá Praha, kde se s nimi mohli seznámit i pražští čtenáři a to vzápětí po vystavení obrazů na pařížských Salónech. Předložený záběr bretaňské krajiny Na cestě je půvabnou prací a příhodně charakterizuje Brožíkovo malířské umění.
Autor viz T 1/103, TD 35,222, TB 5/90, B 2/343, NEČVU 1/91.

  • zpět