• PODOBIZNA UMĚLCOVY CHOTI

015 | PODOBIZNA UMĚLCOVY CHOTI

BROŽÍK Václav (1851 Železný Hamr u Třemošné - 1901 Paříž)

Olej na dřevě, 35 x 26 cm, rámováno, datace – před r. 1886, signováno vpravo dole V. Brožík.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové a konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
Toto dílo je přípravná práce k slavnému Brožíkovu obrazu Podobizna umělcovy choti v životní velikosti, 1886 (Literatura: Naděžda Blažíčková – Horová ed., Václav Brožík 1851 – 1901, NG v Praze 2003, č. kat 136).
Významný představitel české historické malby a portrétista, studoval u A. Lhoty a E. Lauffra na pražské AVU, pak v Drážďanech, Mnichově a Paříži, kde se i usazuje. Brožík patřil k oficiálním malířům Rakouska - Uherska a byl nejznámějším českým umělcem poslední čtvrtiny 19. století. Největší úspěchy zaznamenal se svými kolosálními historickými obrazy pro široké publikum, jež putovaly po prestižních výstavách Evropy a byly vystavovány samostatně. Kromě historické malby ve vlastním slova smyslu Brožík pěstoval i tzv. historický portrét a historický žánr. Rámec umělcovy činnosti tvořilo - kromě pozdní fáze obecného historismu - také oživení role historické malby v kultuře národa, usilujícího o politické uplatnění. Aktualizace i politické implikace v Brožíkových obrazech zůstávaly ovšem loajální vůči habsburské dynastii. V žánrové malbě se Brožík specializoval na interiérové výjevy z měšťanské společnosti. Jinou jeho úspěšnou specializací představoval vesnický žánr v tradici J. Bretona. Malířovy svěží skicy z plenéru, stejně jako některé portréty svědčí o malířově smyslu pro moderní realismus.
Autor viz T 1/103, TD 35,222, TB 5/90, B 2/343, NEČVU 1/91.

  • dosažená cena: 180 000 CZK