133 | PRŮVOD

    BROŽÍK Václav (1851 - 1901)

    Kresba uhlem a běloba na papíře, 30 x 41,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vpravo dole VBrožík.
    Posoudila a pravost portvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková – Horová.
    Václav Brožík, jeden z nejslavnějších českých malířů a umělců vůbec, zde v technice kresby uhlem vypodobnil některý z oslavných římských průvodů, kdy z piedestalu hledící císař hledí na průvod vojáků a zajatců, kteří jsou posměšně vedeni ulicí. Brožík zde svou vytříbenou kresebnou technikou vyobrazil takřka každičký detail této události. Od samotného trůnícího císaře, přes římské aristokratky jdoucí v procesí, tak barbarské zajatce jdoucí v ponižujícím špalíčku. Brožík zde vytvořil komplexní pohled na situaci, nespokojil se s náznaky městské krajiny či idealizovanými postavami v dálce. Vše má své zákonitosti a detaily s tím související. Václav Brožík byl neochvějným vládcem historické malby a akademického vyznění, nabízená kresba je toho příkladem a zároveň ukazuje, že autor se zabýval i technikou kresby a dokázal využít její přednosti. Umělec zde vystavěl výjev se všemi jeho stíny a zákoutími, a nejen to, dále zde vidíme plejádu lidských charakterů a poloh, které Brožík výtečně vypracovával na všech polích svého díla. Nabízená kresba je krásnou ukázkou autorova kresebného díla v rámci jeho tvorby a dokládá jeho velké a neotřesitelné kvality.

    • dosažená cena: 32 000 CZK