104 | V ZAMYŠLENÍ

    BROŽÍK Václav (1851 - 1901)

    Olej na plátně, 76 x 67 cm, rámováno, datace – kolem 1876, signováno vpravo dole VBrožík.
    Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
    Před námi se skví úžasně dílo jednoho z nestorů české malby dvacátého století našeho území. Václav Brožík v díle zobrazil citlivou ženu, stylizovanou oděvem do období raného novověku, se všemi detaily oděvu a krásou ženského výrazu. Žena, modelka by mohla býti Brožíkovou manželkou Herminou Sedelmayerovou či snad dcerou Olgou. Co je naprosto v díle nezaměnitelné, je Brožíkův cit pro detail, pro zachycení reality se vším, co obnáší. Portrétovaná, sedíc, opřena o stůl, drží perlový růženec a snítku křehké bílé květiny. Růženec i jak ona snítka ikonograficky poukazují na křehkost a čistotu zobrazené. Vše v obraze je do detailu promyšleno a taktéž vytvořeno, aby navodilo divákovi kýžený pocit zúčastnění se. Dívka hledí sic zasněně, přesto přímo na diváka, nedívá se do žádných dálek, ale na toho, kdo stojí přímo před plátnem a komunikuje s ním. Prostor obrazu je stylizován v duchu myšlenky barokního portrétu, kdy určité propriety a světlo hrají pro co největší zefektivnění hlavního záměru, a to vyobrazit portrétovanou v co nejúžasnější formě. Světlo je zde zastoupeno dvěma centry, z levé strany září světlo interiérové, se svým zlatavým, teplým nádechem. Dále zpoza hranice pokoje svítí zdobným oknem světlo atmosférické, stříbrné, jako když oblohu ovládne Měsíc. Brožík si na plátně výtečně poradil s detaily oděvu, se všemi jeho záhyby a stíny, které vytvářejí realistické vypodobnění. Dívka má alabastrovou pleť, jak se sluší na aristokratku napříč časovým zařazením. Její tvář má krásné růžovějící se tváře a jemné dívčí rty. Oči jsou modré jako hluboká jezerní voda a jsou plné všeho co chce dívka, ač beze slov, publiku říci. Celé dílo je výtečné po všech stránkách malířské techniky a Václav Brožík zde podal vše ze své finesy. Portrét je důkazem autorova vysokého umu, kterého si považoval celý starý kontinent a je výtečnou ukázkou akademického malířského přístupu. Sběratelé autorova díla by tak měli určitě zpozornět.

    • dosažená cena: 900 000 CZK