• VENKOVSKÝ HOCH V KLOBOUKU

045 | VENKOVSKÝ HOCH V KLOBOUKU

BROŽÍK Václav (1851 Železný Hamr u Třemošné - 1901 Paříž)

"Olej na kartonu, 37 x 27 cm, rámováno, datace 90. léta 19. st., signováno vpravo dole monogramem VB.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Řadu krajinářských a figurálních studií většinou kabinetních rozměrů a skicovitého provedení vytvářel stranou oficiálního zájmu, jen pro vlastní uspokojení. Naskicoval nepřeberné množství dětských hlaviček, ale také polopostav a hlav venkovských děvčat, mužů a žen, jejichž výraz tváře i suverénní jednoduchá kompozice udivuje jistotou a virtuozitou malířského podání i výjimečným smyslem pro skladbu barev a jejich odstínování.
Nejvýznamnější český umělec své doby, představitel české historické malby a portrétista, studoval u A. Lhoty a E. Lauffra na pražské AVU, pak v Drážďanech, Mnichově a nakonec i v Paříži, kde se usadil. V r. 1878 získal totiž na Pařížském salonu první zlatou medaili a vzápětí se tam oženil. R. 1896 byl jako jediný český umělec zvolen členem Francouzské akademie mezi ""čtyřicet nesmrtelných"" a ve stejnou dobu byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Brožík patřil k oficiálním malířům Rakouska - Uherska a byl nejznámějším českým umělcem poslední čtvrtiny 19. století. Největší úspěchy zaznamenal se svými kolosálními historickými obrazy pro široké publikum, jež putovaly po prestižních výstavách Evropy a byly vystavovány také samostatně. Kromě historické malby vyznačující se precizní příběhovostí Brožík vynikal v žánrech portrétu a historického portrétu. Rámec umělcovy činnosti tvořilo také oživení role dějinné malby v kultuře národa, usilujícího o politické uplatnění. Aktualizace i politické implikace v Brožíkových obrazech zůstávaly ovšem loajální vůči habsburské dynastii. V žánrové malbě se Brožík specializoval na interiérové výjevy z měšťanské společnosti, kde se mu dařilo mistrovsky sladit formu s obsahem. Jinou jeho úspěšnou specializaci představoval vesnický žánr v tradici J. Bretona. Malířovy svěží skici z plenéru, stejně jako některé portréty svědčí o jeho smyslu pro moderní realismus. Brožíkovo velkolepé malířské dílo se těší značnému sběratelskému zájmu.
Autor viz T 1/103, TD 35,222, TB 5/90, B 2/343, NEČVU 1/91."

  • dosažená cena: 88 000 CZK