034 | BŘEZOVÝ HÁJ

    BUBENÍČEK Ota (1871 - 1962)

    Olej na plátně, 83 x 67 cm, rámováno, datace – okolo r. 1900, signováno vlevo dole Ota Bubeníček.
    Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
    Nabízené dílo představuje jednoho z krajinářů mařákovy školy, výtečného malíře české krajiny, a to jak ve své šíři, tak i v intimním podání, dílo Oty Bubeníčka. Malíř zde přímo zve diváka k procházce jemným březovým hájem, jenž je osvětlen přímým jarním sluncem. Malíř zde jde hlavně po lince námětu stromoví, kdy i formát díla celému námětu vytyčuje hranice a zároveň ho podtrhuje. Ota Bubeníček je spíše znám pro svá díla otevřené krajiny, s krajinou spojenou s lidským obydlím, zde si však vytyčil spíše polohu intimní, popisnou, detailní, kdy nádherně, za pomoci valérů barev modeluje nejen ústřední námět, a to břízoví, ale i její nejbližší okolí, a to spolu s náladou provázející zachycené místo. Malíř je znám pro své spíše realistické zachycení skutečnosti, v nabízeném díle se jeho smysl pro realismus mísí s impresí, s hrou barev, oscilováním na hraně toho kterého barevného odstínu. Bubeníček v divákovi vyvolává pocit souznění s obrazem krajiny, obrazem samotným a podává přihlížejícímu z části realistický a z části snový, idealizovaný pohled krásné české krajiny v její důvěrné poloze.

    • zpět