013 | PORTRÉT ŽENY

  BUKOVAC Vlaho (1855 Cavtat u Dubrovníku - 1922 Praha)

  Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 51 x 33 cm, rámováno, datace – okolo r. 1910, signováno vlevo dole Vlaho Bukovac.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře a restaurátorskou zprávou ak. mal. rest. Martina Martana.
  Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
  Roku 1903 přišel Bukovac do Prahy, kde dostal jednoroční smlouvu, která pak byla dlouhodobě prodloužena. Atmosféra mezi studenty byla velmi tvůrčí až po anekdotický příběh, kdy vzájemné zjištění, že Bukovac se učí česky a studenti zase chorvatsky, přineslo zcela spontánní vztahy. Bukovac rád četl, miloval hvězdy a rád sedával na balkoně svého bytu v Ovenecké ulici na Letné, odkud nebeské harmonie pozoroval. V letech 1903 až 1908 obzvláště propracoval svou techniku i výraz k dokonalosti. Múzičnost jeho lyrických děl sugeruje pozitivní dojmy třeba z hudby Gounodovy či Massenetovy, jejichž vemlouvavost má četné paralely s laděním Bukovacovy výtvarné tvorby. Posuzovaný obraz zpřítomňuje ony citované přednosti Bukovacova malířského mistrovství, zvláště pak koloristickou vytříbenost a harmonicky niterný výraz. Způsobem práce se ještě z části váže k plátnům z 90. let, kdy dosavadní dominantní oficiální styl historismu začal být roubován výhonky nových výtvarných směrů, avšak jde již o práci z vyzrálého odbobí kolem 1910. Hladký způsob malby i signatury konvenují publikovaným pracím z veřejných sbírek. Vznešenost modelu, ale i zastřený výraz zvláštní odtažitosti vypovídají mnohé o pařížském a tedy internacionálním stylu doby kolem roku 1900.

  • zpět