• HOMO ERECTUS ERECTUS (SANGIRAN 17)

131 | HOMO ERECTUS ERECTUS (SANGIRAN 17)

BURIAN Zdeněk (1905 Kopřivnice na Moravě - 1981 Praha)

Olej na plátně, 55 x 45 cm, rámováno, datace 1977, signováno vpravo dole Zdeněk Burian 77.
Odborný poradce Vratislav Mazák.
Malba představuje rekonstrukci na základě lebky „Sangiran”.
Publikováno:
Vratislav Mazák, Zdeněk Burian, Pravěk, nakladatelství Panorama - první vydání, r. 1983,,
Vladimír Prokop, Zdeněk Burian (1905-1981), Katalogizace díla Zdeňka Buriana, Obrazy a ilustrace, 3. Obrazy z publikace V. Mazáka Prehistoric man, oleje, Praha 2005.
Burian byl pro svůj dokonalý veristický projev vyhledávaným ilustrátorem vědeckých paleontologických publikací. Tato činnost pro něho samotného nebyla pouze běžnou pracovní náplní, ale prodchnula se také s osobní vášní pro pravěk, která u něho vypukla už v dětství. Pro jeho profesní orientaci na pravěk bylo zásadní setkání s paleontologem Josefem Augustou, který byl nejen nesmírně fundovaný, ale stejně jako Burian disponoval i bohatou fantazií. Ve spolupráci s profesorem Augustou dovedl Burian své obrazové ilustrace k dokonalosti, neboť bližší perspektiva umožňovala jejich kompozicím vnímat živočicha sugestivněji a poskytovala více příležitostí věnovat se jeho individuálnímu výrazu. Od roku 1956 vycházejí Augustovy publikace s Burianovými ilustracemi také v nakladatelství Artia, které přinesly mezinárodní ohlas. Z jejich spolupráce vzešel také olej Mammuthus Primigenius Fraasi (1961), jímž Burian převýšil a povýšil dosud přijímané kvality obrazových rekonstrukcí, a to z hlediska nejen vědeckého, ale zejména uměleckého.
Jedním z těch, s nimiž Burian spolupracoval po smrti, byl i zoolog Vratislav Mazák. Z jejich spolupráce pochází především řada pláten ze 70. let, rekonstruujících předchůdce člověka na časové ose, kteří zaplňují prázdná místa v časové ose, a to především v nejzdálenějších epochách. Jejich publikace Jak vznikal člověk (1977) se ve své době pyšnila oceněním čtenářů i odborníků. Některé z prezentovaných prací se objevily také v knize Pravěký člověk (1977). Syžetové rekonstrukce profesora Augusty zde jsou nahrazeny přísnými, převážně profilovými portréty. Ztratily kompoziční dynamiku, ale získaly přesvědčivost obličejové fyziognomie, která navozovala jasnou představu o psychologii zobrazovaného zástupce. K umělecky nejpřesvědčivějším patří olej Dryopithecus (1973). U druhu Homo ergaster máme k dispozici kresebnou skicu a studii, díky nimž máme možnost blíže nahlédnout, jak Burian hledal přesné anatomické proporce a rozvržení krajiného pozadí.
Oproti jiným malířům pravěkého světa se Burianovy ilustrace vyznačují působivou atmosférou, snivou náladou a přírodní filosofií. Dodnes jsou ceněny pro schopnost dramatizace, vědeckou správnost a přesvědčivost výrazu, a právě tyto kvality jim propůjčují jejich nezaměnitelnou nadčasovost.
Mimořádný český malíř a ilustrátor, proslulý autor spojený s mistrovskou vizí pravěké epochy, studoval u J. Obrovského na AVU v Praze. Už v dětství se inspiroval pro svůj budoucí leitmotiv v překrásné štramberské jeskyni Šipka, ve které pobývali pravěcí lovci. Zásadní pro jeho umělecké směřování pak bylo setkání s paleontologem prof. Augustou, který si ho na základě ilustrace k povídce E. Štorcha Lovci sobů a mamutů roku 1935 vybral jako malíře pro vědecké rekonstrukce pravěkých zvířat, rostlin a prehistorických krajin. Vedle pravěkých obrazových rekonstrukcí, které mu přinesly mezinárodní věhlas a inspirovaly řadu tvůrců jako například režiséra filmu Cesta do pravěku Karla Zemana, oslovil generace čtenářů ilustracemi dobrodružných knih. Bylo jich kolem pěti set. Jeho kvaše, perokresby nebo temperové ilustrace doprovázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara, Karla Maye, Julese Verna, Jacka Londona, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Edgara R. Burroughse a další slavné autory. Přes dvacet let čeřil fantazii mladých čtenářů časopisu Pionýr, kde ilustroval dobrodružné povídky a vytvářel obálky. Jeho dílo je neobyčejně četné, obsahuje kolem 14 tisíc prací. Po smrti paleontologa Augusty spolupracoval s dalšími vědci - například se zoologem Vratislavem Mazákem nebo antropologem Josefem Wolfem, se kterým vytvořil také velké oleje s etnografickou tématikou.
Autor viz T 1/119, TD 37, V 5/352, Ch 1/242.

  • dosažená cena: 350 000 CZK