• JUDÍK – VYŠLI PŘED … A NALEZLI UMÍRAJÍCÍHO, VYSÍLENÉHO STARCE

245 | JUDÍK – VYŠLI PŘED … A NALEZLI UMÍRAJÍCÍHO, VYSÍLENÉHO STARCE

BURIAN Zdeněk (1905 Kopřivnice na Moravě - 1981 Praha)

Kvaš na papíře, 35,5 x 27 cm, paspartováno, datace 1928 – 29, signováno vlevo dole ZBurian, opatřeno přípisy s určením, ilustrace pro zeměpisný měsíčník Širým světem.
Malíř a ilustrátor, studoval u J. Obrovského na AVU v Praze. Proslul svými ilustracemi k pravěkým dějinám, ale i jako ilustrátor knih pro mládež od K. Maye, D. Defoa nebo E. Štorcha.
Autor viz T 1/119, TD 37, V 5/352, Ch 1/242.

  • dosažená cena: 21 000 CZK