• AKT

032 | AKT

ČERNÝ Karel (1910 – 1960)

Olej na plátně, 70 x 95 cm, rámováno, 1936, signováno vlevo dole K Čený 36, rentoilováno.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové.
Konzultováno s PhDr. Karlem Srpem a prof. Jaromírem Zeminou.
Divákovi se nabízí nádherný akt od jednoho z nejzajímavějších českých malířů první poloviny dvacátého století. V díla Akt se Karel Černý projevuje jako výtečný malíř aktů a navíc do interpretace přivádí svou jedinečnou hru s barevností a až mystické zachycení reálií. Žena ležící na lehátku má jasné ženské tvary a svou polohou se dotýká námětu ležící Venuše, tématu, které provází celou historii umění. Co se týče barevnosti díla, zde Karel černý koketuje s fauvistickým zaujetím a hraje si s odstíny modré a zelené. Celý obraz je laděny do jakéhosi přítmí, přesto zde nelze vyčíst žádné atmosférické světlo. Záře, jako je tomu u svatých obrazů, vychází přímo s postavy nahé ženy, a tak přináší do díla onen fantaskní prvek. V neposlední řadě je krásné sledovat Černého kompozici, kdy v prvním řádu, neblíže k divákovy, dosadil hrnek s talířkem, který celou scénu, situaci chceme-li divákovy přibližuje a vtahuje ho do centra dění. Obraz pochází z roku 1936 a jedná se tedy o ranější práci autora, navíc s poměrně raritním námětem. Malíř zde projevuje svou nezaměnitelnou práci s modří, která se posléze stane jeho podpisem a poznávacím znakem. Dílo je výtečnou prací autora a skvělou ukázkou jeho nevšední umělecké polohy.

  • zpět