100 | V KAVÁRNĚ

    ČERNÝ Karel (1910 - 1960)

    Olej na plátně, 31,5 x 37 cm, rámováno, datace 1939, signováno vpravo nahoře K. Černý Š 39.
    Rané dílo malíře, jenž se nám představuje v nabízeném plátně, navazuje ve své podstatě na magický realismus, který je u autora existenciálně zabarven. Zlomem v díle autora se stávají jeho cesty do Francie v letech 1946-9, které ovlivnily jeho přechod k lapidární jasné barevnosti a specifickému postkubistickému klasicismu velkých forem, uzavřených pevnými liniemi. I v nich vystupuje jeho příznačná melancholie citlivá na lidskou osamělost. Černého figurální kompozice, kterou nabízíme v této aukci, disponuje charakteristickými znaky malířova technického projevu, a to pastózní malbou, dominantní černou barvou a vcelku temnějším použitým barevným spektrem, které Černý umně prosvěcuje světlými tóny běloby. Poetisticky laděná scéna diváka uvádí do prostředí městské kavárny, v centru kompozice pak vidíme pár u kulatého stolku, muže a ženu, jejich barevné pojetí je v Černého ztvárnění diametrálně odlišné a tvoří výrazný kontrast. Zatímco mužská figura vpravo je celá zahalena temným stínem, žena sedící naproti ní září oděna v bílou róbu. Kompoziční i barevnou dominantou je rudý klobouk, který má žena na hlavě a který je zároveň umístěn na osu k zářící luně v pravém rohu kompozice. Karel Černý se v tomto obraze ukazuje jako mistr světelné režie s citem pro zachycení intimní scény a práci s barevnými kontrasty.