154 | LETOHRÁDEK

    CHABA Karel (1925 - 2009)

    Olej na plátně, 68 x 57,5 cm, rámováno, datace 1961, signováno vpravo dole 61 Chaba.
    Malíř Karel Chaba se proslavil zejména svým osobitým vztahem k pražským zákoutím a ještě osobitějším malířským přednesem, který sahá až k naivistům počátku 20. století. Ačkoliv neobdržel žádné oficiální vzdělání a k svému stylu došel svým vlastním zkoumáním, je bezpochyby, že mezi jeho vlivné vzory patřil například Jan Zrzavý. Sumarizace tvaru, barvy a námětu na nejpodstatnější, oproštění scény od výpravnosti a narativnosti, jsou jejich společné umělecké hodnoty, které suverénně předvedl i v předloženém obrazu Letohrádek. Zjednodušením motivu na maximum a oproštěním od přebytku dosáhl Karel Chaba mistrné, až jakési symbolistní atmosféry a divák tak váhá, snaží-li se autor zobrazit skutečně pražský motiv, nebo spíše autorovu magickou vizi daného místa a jeho pocitů z reálného námětu. Díky unikátní sérii takovýchto pražských motivů, které Karel Chaba po sobě zanechal, tak můžeme projít celou Prahu viděnou jeho nenapodobitelnou magicko-realistickou optikou. Můžeme se kochat jeho fantazií a čerpat z ní pro svá vlastní navštívení.

    • dosažená cena: 32 000 CZK