• KRUH

176 | KRUH

CHATRNÝ Dalibor (1925 Brno - 2012 Rajhrad)

Akvatinta na papíře, 32 x 24,5 cm, rámováno, pod sklem, datováno 1970, signováno dole uprostřed D. Chatrný 70.
Významný výtvarník, konceptuální umělec, malíř, grafik a pedagog. Po skončení druhé světové války nastoupil na PedF UK, kde studoval u malířů Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Josefa Sejpky, Františka Kovárny a Karla Lidického, později studoval na pražské AVU u Vladimíra Sychry a Vladimíra Silovského. Začínal jako grafik a klasický kreslíř, ale již od počátku 50. let začal experimentovat s novými materiály, formami i tvůrčími procesy, jako třeba ztvárňováním literárních textů, výtvarnou úpravou fotografií a dalších uměleckých děl. Byl členem uměleckých skupin Profil 58, Parabola, Klub konkrétistů, Umělecká beseda Praha, T Tklub. Jeho díla jsou zastoupena v českých institucích NG v Praze, MG v Brně, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, GASKu, GHMP, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou aj., ale i v evropských galeriích a muzejích v Drážďanech, Lodži, Altenburgu, Hagenu a v soukromých sbírkách po celém světě. Za svou tvorbu získal řadu ocenění.

  • dosažená cena: 10 000 CZK