• DEFRAGMENTACE I

360 | DEFRAGMENTACE I

CHATRNÝ Ivan (1928 Vysoké Popovice - 1983 Brno)

Serigrafie na papíře, 28 x 37 cm, datace 1978, signováno vpravo dole Ivan Chatrný 78, list č. 15/20.
Přední český fotograf a grafik vystudoval na Škole uměleckých řemesel v Brně. V tomto městě setrval a následně pracoval jako fotograf Grafia Brno (do roku 1968) a poté působil jako odborný učitel na oddělení propagační grafiky SUPŠ v Brně. V padesátých letech 20. století začal autor svou ranou figurální tvorbu transformovat do abstrahované podoby. Zabýval se geometrickými strukturami, v nichž zkoumal tvary, linie, rytmus a kombinace výtvarných prvků. Zajímal ho prostor a procesy v něm probíhající. V polovině šedesátých let vytvořil několik předkonstruktivistických prací. Zároveň se inspiroval informelem a výraznou úsporností svého projevu se přiblížil minimalismu. Východiskem jeho tvorby ve druhé polovině let šedesátých byla práce s rastry základních geometrických útvarů, nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na plochých filmech vrstvil, překrýval, převáděl do negativu. Výsledkem jsou skladebně nesmírně bohaté a neočekávané struktury geometrických útvarů, esteticky velice nosné. Vyjadřoval se především grafikou, hlavně technikou sítotisku, avšak někdy svá gesta zaznamenával také kresbou. Také ty, stejně jako své rastrové struktury, převáděl do techniky sítotisku a také v nich užíval možností překrývání či kombinací v ploše.

  • dosažená cena: 10 000 CZK