CHITTUSSI ANTONÍN: BAŽINATÁ KRAJINA

  Olej na dřevěné desce, 12 x 17 cm, rámováno, datace 1887, signováno vpravo dole Chittussi 1887.  Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, Csc.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Šárky Leubnerové.  Z posudku prof. PhDr. Romana Prahla, Csc.:  Posuzovaný obraz komorního formátu představuje krajinu o zádumčivé náladě, která byla velmi typická pro Chittussiho založení a tvorbu. Z hlediska kompozice i motivu, osvětlení a rukopisu malby ve všech jejich součástech odpovídá předpokládanému autorovi. Charekteristická je rovněž podložka a také formát obrazu.  Od Chittussiho se zachovalo několik maleb v tomto komorním formátu. Jde vlastně o příklad vyspělé plenérové a náladové malby, za jejíhož představitele bývá tento umělec shodně označován. O tom, že tento obraz vznikl přímo v krajině, svědčí spontánní způsob malby. Nejde o skicu daného místa v běžném slova smyslu, malba zachycuje přesně stav pozdního dne naznačený bočním světlem přicházejícím zprava.  V souboru Chittussiho díla má posuzovaný obraz nejblíž k souboru jeho krajin z prostředí jihočeských rybníků a mokřadů (Prahl Chittussi, Academia Praha 2019, s. 272-280), ve formátu a motivu čis. Kat. L 10, L 11, L 13 (případně D 49 z předchozího pobytu ve Francii).  Domnívám se, že nelze určit zcela spolehlivě místo, němž Chittussi tuto malbu vytvořil. Zároveň však celkový stav přírody odpovídá pozdnímu létu, v němž podle svědectví korespondence v těchto letech navštěvoval jižních Čechy, obvykle ve společnosti svého příznivce Matěje Valtery.  Na základě výše uvedených argumentů pokládám posuzované dílo za Chittussiho autentikum.


  • vyvolávací cena: 180 000 CZK