• KAPŘÍ RYBNÍK

136 | KAPŘÍ RYBNÍK

CHITTUSSI Antonín (1847 – 1891)

Olej na dřevě, 22,5 x 27,5 cm, rámováno, datace 1886, signováno vlevo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr Romana Prahla, CSc.
Komentář prof. PhDr Romana Prahla, CSc.:
Domnívám se, že jde o autentické dílo Antonína Chittussiho. Stáří malby jsem neměl možnost restaurátorsky zkoumat, ale je zřejmé, že povrch obrazu byl odborně čištěn, v partii oblohy uprostřed je retuš.
Poměrně zběžný způsob malby, nedostatek šepsu na podložce, vyšší nános barvy v partii oblohy nežli vody, mistrná charakteristika stromů v popředí i obou prostorových plánů vodní plochy a kompozice obrazu – to jsou znaky, napovídající Chittussiho autorství.
Skica s motivem i typem záběru úzce váže k Chittussiho tvorbě z jižních Čech roku 1886, zejména ke „Kapřímu rybníku u Třeboně“ (viz katalog výstavy Chittussi – Národní galerie v Praze 1997, čís. kat. 152-154). Pozice tří stromů vpravo a jednoho vlevo dovoluje dokonce spekulovat, že by mohlo jít o totéž místo, jako bylo místo, zvolené Chittussim při malbě obrazu „Kapří rybník u Třeboně“.

  • zpět