016 | KAPŘÍ RYBNÍK -VARIANTA

  CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravou - 1891 Praha)

  Olej na plátně, 55,5 x 67 cm, rámováno, datace 1886 - 1887, signováno vlevo dole Chittussi.
  Opatřeno odborným posudkem Prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
  Obraz bude přiložen do soupisu Chittussiho prací v umělcově monografii, která vyjde v nakladatelství Academia.
  Komentář Prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.:
  Posuzovaný obraz je výborně malován a má z hlediska malířského rukopisu i motivu, kompozice a specifické světelné nálady všechny typické znaky Chittussiho tvorby.
  Dílo se těmito znaky hlásí ke skupině Chittussiho obrazů, které obvykle bývají pokládány za vrcholné období malířovy tvorby po přesunu těžiště jeho pobytů z Francie do Čech kolem roku 1886. V nich se námětem stávají rybníky jižních Čech a podobně i umělcova regionu. Malíř v posuzovaném obrazu dospěl k moderní podobě obrazu jako celku. Jde u něj o meditativní typ obrazu, jehož vyznění dosahuje propojením partie oblohy s partií vodní hladiny, zrcadlící jemné střídání světla a stínu. Navíc tu živé a citlivé podání scény tu provází práce širokými štětci v kombinaci s tenkými, rázné tahy štětcem sytou barvou kombinuje s letmými doteky.
  Posuzovaný obraz motivicky patří k okruhu Chittussiho studií u Třeboně, kde malíř pracoval střídavě s použitím dřevěné desky a plátna jako podložky a představuje větší použitý formát. Motiv je ztvárněn ze stejného místa jako dosud nejznámější obraz této skupiny – „Kapří rybník“, avšak je zachycen v malířem oblíbené podzimní a zešeřelé náladě (pro srovnání s ostatními obrazy této skupiny, viz příloha tohoto posudku).
  Z výše uvedených důvodů pokládám posuzovaný obraz za autentikum Chittussiho.

  • dosažená cena: 310 000 CZK