• KRAJINA S KEŘI

001 | KRAJINA S KEŘI

CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

Olej na plátně adjustovaném na lepence, 24 x 38,5 cm, rámováno, datace – 80. léta 20. st., signováno vlevo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Romana Prahla, CSc.
Vystaveno a publikováno:
Má vlast - Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Správa Pražského hradu a S.V.U. Mánes, 4. 9. – 1. 11. 2015, str. 216.
Skvosty české krajinomalby, Muzeum a galerie Prostějov, 3. 12. 2015 - 31. 1. 2016, Prostějov.
Český moderní krajinář, impresionista a pedagog, studoval na pražské AVU u prof. A. Lhoty a E. Roma, avšak po odchodu M. Haushofera nebyl obsazen ateliér krajinomalby, takže Chittussi odešel studovat nejprve do Mnichova a odtud na vídeňskou akademii. Po návratu do Prahy se dostal do povědomí veřejnosti díky Woltmannově aféře. Studenti AVU tehdy vypískali profesora A. Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu, za což byl Chittussi jako jeden z hlavních aktérů dokonce odsouzen na pár dní do vězení. Poté odjel do Francie, kde se inspiroval francouzskými realisty, tzv. barbizonskou školou a začal malovat kromě ateliéru i v plenéru. Ve Francii se Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem jeho tvorby a nově osvojenou technikou barbizonců zpracovával obrazové kompozice, jak francouzské, tak i české krajiny, a to dokonce i v době, kdy žil ve Francii. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec. Ve své době byl ceněn jako nejmodernější český krajinář a dlouhodobě se řadí k nejoceňovanějším českým malířům.
Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • dosažená cena: 260 000 CZK