• KRAJINA S LOUKAMI A VESNICÍ V POZADÍ

151 | KRAJINA S LOUKAMI A VESNICÍ V POZADÍ

CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

Olej na dřevě, 27 x 54,5 cm, rámováno, datace – okolo r. 1885, signováno vpravo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Komentář prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.:
Obraz se hlásí ke skupině maleb s motivy roviny, louky či pole v popředí a prosvítajících součástí vesnice ve vzdálenějším prostorovém plánu, tedy ke skupině obrazů vytvořené Chittussim v polovině 80. let 19. století. Z hlediska výše zmíněných motivů však obraz odpovídá spíš jeho o něco pozdějším pracím, včetně maleb rybníků a jejich okolí, zejména v prostředí jižních Čech. Jako příklady příbuzného obrazového řešení, včetně experimentování s výrazně šířkovým formátem obrazu, lze uvést obraz vedený pod názvem Krajina z Bretaně (Kat. výst. Západočeské galerie v Plzni 1991) nebo obraz Krajina s mraky (Kat. výst. Chittussi, Národní galerie 1996, č. k. 82 a kat. výst. Chittussi, VČG Pardubice 2012). Posuzovaný obraz má ráz plenérové studie, která u Chittussiho někdy postrádá specifičtější malířský rukopis, typický pro jeho práce dokončované nebo uskutečňované v ateliéru. Podobné studie umělec pořizoval už za svého francouzského pobytu v první polovině 80. let. Vždy však, tak jako u posuzovaného obrazu, různým vedením tahů vystihují různé součásti terénu a oblohy.
Český moderní krajinář, impresionista a pedagog, studoval na pražské AVU u prof. A. Lhoty a E. Rómy, avšak po odchodu M. Haushofera nebyl obsazen ateliér krajinomalby, takže Chittussi odešel studovat nejprve do Mnichova a odtud na vídeňskou Akademii. Po návratu do Prahy se dostal do povědomí veřejnosti díky Woltmannově aféře. Studenti AVU tehdy vypískali profesora A. Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu, za což byl Chittussi jako jeden z hlavních aktérů dokonce odsouzen na pár dní do vězení. Poté odjel do Francie, kde se inspiroval francouzskými realisty, tzv. barbizonskou školou a začal malovat kromě ateliéru i v plenéru. Ve Francii se Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem jeho tvorby a nově osvojenou technikou barbizonců zpracovával obrazové kompozice, jak francouzské, tak i české krajiny, a to dokonce i v době, kdy žil ve Francii. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec. Chittussi byl ve své době ceněn jako nejmodernější český krajinář a dlouhodobě se řadí k nejoceňovanějším českým malířům.
Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • dosažená cena: 300 000 CZK