010 | KRAJINA S VODNÍM SOUTOKEM

  CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

  Olej na plátně, 52,7 x 66 cm, rámováno, datace – okolo r. 1885, signováno vpravo dole Chittussi.
  Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
  Komentář prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.:
  Posuzovaný obraz odpovídá motivicky, kompozicí i barevností a náladou Chittussiho tvorbě. Způsobem práce střídavě širokým a tenkým štětcem odpovídá také malířskému rukopisu umělce. Rovněž podložení malby šepsem, zejména v partii oblohy, je u Chittussiho běžné, výjimečné není u jiných jeho obrazů ani pojednání popředí výjevu tenkou „lazurní“ vrstvou malby. Obraz se hlásí ke skupině obrazů s motivy mokřadů a rybníků, které Chittussi vytvářel už za svého francouzského pobytu, ale zejména pak v jižních a východních Čechách. Od tvorby některých žáků Mařáka, kteří Chittussiho zpočátku následovali, se posuzovaný obraz liší mj. zájmem o přesnou charakteristiku pozadí resp. horizontu obrazu, pro Chittussiho příznačnou. Některé specifické detaily, jako podtržení trsu rákosí vyrůstajícího z vody bílou linkou, jsou pro tohoto umělece rovněž charakteristické. Obraz je podle dobových standardů nedokončený, ale řadu takových maleb, Chittussi vytvořil právě ve zmíněném období a okruhu motivů, a to i v obdobném – středním – formátu. Nesrovnalost spočívající v opatření „nedokončeného“ obrazu signaturou odpovídá faktu, že Chittussi částo signoval obrazy dodatečně, a podle okolností případně i obrazy ne zcela dokončené.
  Český moderní krajinář, impresionista a pedagog, studoval na pražské AVU u prof. A. Lhoty a E. Rómy, avšak po odchodu M. Haushofera nebyl obsazen ateliér krajinomalby, takže Chittussi odešel studovat nejprve do Mnichova a odtud na vídeňskou akademii. Po návratu do Prahy se dostal do povědomí veřejnosti díky Woltmannově aféře. Studenti AVU tehdy vypískali profesora A. Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu, za což byl Chittussi jako jeden z hlavních aktérů dokonce odsouzen na pár dní do vězení. Poté odjel do Francie, kde se inspiroval francouzskými realisty, tzv. barbizonskou školou a začal malovat kromě ateliéru i v plenéru. Ve Francii se Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem jeho tvorby a nově osvojenou technikou barbizonců zpracovával obrazové kompozice, jak francouzské, tak i české krajiny, a to dokonce i v době, kdy žil ve Francii. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec. Chittussi byl ve své době ceněn jako nejmodernější český krajinář a dlouhodobě se řadí k nejoceňovanějším českým malířům.
  Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • dosažená cena: 260 000 CZK