• LOUKA S BALVANY A SKUPINOU STROMŮ

004 | LOUKA S BALVANY A SKUPINOU STROMŮ

CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 26,5 x 38 cm, rámováno, datace – okolo r. 1879, signováno vlevo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Vystaveno a publikováno:
Má vlast – pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 4.9. – 1. 11. 2015, str. 217.
Komentář prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.:
Jde o malířsky zralé dílo, charakterizované odlišením obrazových plánů pomocí odstupňovaného rozdílu pozadí souvislých byť barevně jemně odlišených částí a pastózních míst v malbě popředí. Příznačná pro většinu nálad Chittussiho krajin je horní partie s oblaky, mezi nimiž jen místy prosvítá světle modrá obloha. Motivicky je pro posuzované dílo charakteristický prvek balvanů rozesetých po pláni a zdůrazněných v popředí výjevu. Tento prvek připomíná v Chittussiho tvorbě zejména areál Českomoravské vrchoviny, tedy region malířova rodiště. Kompozice s obrazovou dominantou ve skupině stromů i kontrastní silueta stromoví se světlem oblohy za horizontem odpovídají standardu Chittussiho prostředí inspirovaného tradicí barbizonské školy. Malířský rukopis je spontánní a svěží. Plynulé tahy štětcem jsou doplněny pastózními doteky štětce na hnědé podmalbě. Způsob podání námětu je zkušený, ba již mistrovský.
Český moderní krajinář, impresionista a pedagog studoval na pražské AVU u prof. A. Lhoty a E. Rómy, avšak po odchodu M. Haushofera nebyl obsazen ateliér krajinomalby, takže Chittussi odešel studovat nejprve do Mnichova a odtud na vídeňskou akademii. Po návratu do Prahy se dostal do povědomí veřejnosti díky Woltmannově aféře. Studenti AVU tehdy vypískali profesora A. Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu, za což byl Chittussi jako jeden z hlavních aktérů dokonce odsouzen na pár dní do vězení. Poté odjel do Francie, kde se inspiroval francouzskými realisty, tzv. barbizonskou školou a začal malovat kromě ateliéru i v plenéru. Ve Francii se Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem jeho tvorby a nově osvojenou technikou barbizonců zpracovával obrazové kompozice, jak francouzské, tak i české krajiny, a to dokonce i v době, kdy žil ve Francii. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec. Chittussi byl ve své době ceněn jako nejmodernější český krajinář a dlouhodobě se řadí k nejoceňovanějším českým malířům.
Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • dosažená cena: 350 000 CZK