107 | POBŘEŽÍ BRETANĚ S ÚTESEM A DOMKY

  CHITTUSSI Antonín (1847 - 1891)

  Olej na plátně, 27 x 46 cm, rámováno, datace 1880, signováno vlevo dole Chittussi 1880.
  Dílo bude zařazeno do připravované monografie Prof. PhDr. Romana Prahla.
  Vystaveno:
  Klasikové 19. století, Galerie Diamant S.V.U. Mánes 5.4. - 27.5., Praha, 2012.
  Antonín Chittussi (1847-1891) Region a svět - Roman Prahl, Východočeská galerie v Pardubicích, 2012.
  Dialogy v obrazech str. 89, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014.
  Má vlast - pocta české krajinomalbě str. 211, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11., Praha, 2015.
  Publikováno:
  Klasikové 19. století, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2012, str. 69.
  Antonín Chittussi (1847-1891) Region a svět - Roman Prahl, Východočeská galerie v Pardubicích, 2012, v katalogu k výstavě č. 135, s. 56; ve výstavě č. 18.
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014, s. 89.
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, s.v.u. Mánes, Praha, 2015, s. 211.
  Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr Romana Prahla, CSc.
  Z posudku prof. PhDr Romana Prahla, CSc.:
  Tento obraz je velmi jemně malován a některé jeho části, jako popředí a vodní plocha, jsou velmi charakteristické pro Chitttussiho. Stejně tak se u Chittussiho často objevuje motiv rybářů se sítěmi, podobně malovaný jako zde, zde však jen jako drobný motiv, uprostřed obrazu.
  Jeho obrazů s tématem mořského pořeží je v českém prostředí známo velmi málo, i když je jisté, že Chittussi vícekrát u moře maloval.
  Terénní nerovnost, vyjádřená na jednom místě obrazu vysokým nánosem malířské pasty a v kontrastu s tím také koncept hladce malovaného obrazu s velkými, zdánlivě prázdnými plochami neodpovídá Chuttussiho pozdější typické tvorbě, v níž převládají bohaté siluety vegetace a dalších prvků vnitrozemské krajiny.
  Nicméně kompozice obrazu s útesem o ostrém úhlu přesně odpovídá kompozici mnoha Chittussiho obrazů.
  Tyto subtilní rysy, poukazující k Chittussumu, takřka vylučují možnost záměrného falza, které obvykle sleduje typické motivy i volnější malířský rukopis.
  Přiložený restaurátorský posudek, vyžádaný u ak. mal. Pavla Blattného, konstatuje staří malby i plátně, a u původní signatury počítá s jejím pozdějším obtažením, provedeným někdy v minulosti při očištění obrazu.
  K tomu lze dodat, že také letopočet v signatuře odpovídá tomu, co je nyní známo o Chittussiho itineráři.
  (Název, přidělený obrazu restaurátorem p. Blattným, zde přejímám.)
  Ze všech těchto důvodů pokládám obraz za Chittussiho autentikum.

  • dosažená cena: 600 000 CZK