001 | ŘEKA S MOSTEM A PŘÍSTAVEM

  CHITTUSSI Antonín (1847 - 1891)

  Olej na plátně, 18 x 32,5 cm, rámováno, datace – 1882 – 1885, signováno vlevo dole Chittussi.

  Opatřeno odborným posouzením prof. PhDr. Romana Prahla.

  Publikováno:

  Roman Prahl, Chittussi, Praha, 2019, s. 258, č. soupisu I 16.

  Z posudku prof. PhDr. Romana Prahla:

  Posuzovaný obraz je kvalitně – jemně a suverénně – malován. Způsob malby – včetně použití širokého štětce v doplnění tahy štětcem tenkým i střídavě pastózních a lazurních nánosů barvy - odpovídá Chittussimu. Charakteristické je pro tohoto malíře rovněž pojednání oblohy, vegetace, vodní plochy i dalších prvků obrazu – mimo jiné rovněž postavy rybáře, včetně jeho zdůrazněného umístění. Obraz u původních majitelů chovaný pod tradovaným názvem Francouzská krajina vznikl nejpravděpodobněji v době, kdy Chittussi namaloval největší počet obrazů říčních krajin a pohyboval se převážně ve Francii. Obrazy s tímto námětem o srovnatelném formátu nejsou sice vesměs vročeny v signatuře, ale několik podobných říčních krajin Chitussiho vzniklo mezi léty 1882 a 1885. Z výše uvedených důvodů pokládám posuzovaný obraz za Chittussiho autentikum.