• ŘEKA S MOSTEM A PŘÍSTAVIŠTĚ/MOTIV Z FRANCIE

146 | ŘEKA S MOSTEM A PŘÍSTAVIŠTĚ/MOTIV Z FRANCIE

CHITTUSSI Antonín (1847 – 1891)

Olej na plátně, 17,5 x 32,5 cm, rámováno, datace 1882 – 1885, signováno vlevo dole Chittussi.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Dílo bude zařazeno do připravované monografie Prof. PhDr. Romana Prahla, CSc.
Podaný obraz nese všechny znaky práce Antonína Chittussiho. Toto dílo se dá směle zařadit do jeho pobytu ve Francii, kde zobrazil řadu těchto motivů, a to hlavně právě říční krajiny. Dílo svým přístupem je vymalováno jemně, ale přesto velice suverénně. Malíř zde motiv vytvořil za pomocí širokého štětce, sem tam vytvořil detail za pomoci tenkých tahů či lazurných nánosů barvy. Zobrazená vegetace, od zelenavých trav, po samotné stromoví, je vymalováno Chittussiho nezaměnitelným přístupem. Též vodní plocha odpovídá malířovu rukopisu. Autor v obraze zaznamenal klidnou atmosféru venkova s jeho pomalou náladou, světlem a též neměnnou krajinou, která je zde narušována a zároveň je v symbióze vpravo vyobrazeným mostem, který jako by naznačoval, kde tato poklidná atmosféra končí. Nabízené dílo je krásnou ukázkou tvorby autora a jeho dražba je výtečnou možností, jak se s mistrovstvím Antonína Chittussiho seznámit, poznat ho v surovém stavu.

  • dosažená cena: 290 000 CZK