• POHLED NA KÖNIGSEE S KOSTELÍKEM SV. BARTOLOMĚJE

014 | POHLED NA KÖNIGSEE S KOSTELÍKEM SV. BARTOLOMĚJE

CHVÁLA (CHWALA) ADOLF (1836 Praha – 1900 Vídeň)

1860-65, olej na plátně, 61 x 90 cm, rámováno, signováno vlevo dole A. Chwala.
Vystaveno:
– Adolf Chwala, NG v Praze Klášter Sv. Jiří na Pražském hradě, 14.9. – 31.12. 2011, kat. č. 9, str. 11

 

Významný český krajinář, který studoval na pražské Akademii u profesora Maxmiliána Haushofera, kde si osvojil mimořádný cit pro obrazový prostor, detail a barevnost. V raném díle se zaměřoval na idealizované krajin y, ale díky svým virtuózním pozorovacím schopnostem a přesvědčivému zobrazení svou tvorbu postupně směřoval k realističtějšímu konceptu. Kolem roku 1860 se v jeho tvorbě objevují první alpské motivy plné jasných barev a typického malířova rukopisu. Od roku 1866 přesídluje na trvalo do císařské Vídně a Alpy jeho plátnům výrazně dominují. Zachycuje horské potoky a jezera pod horami zahalené v šedých mračnech, rovinaté krajiny s řekami nebo tůněmi a záběry do lesních interiérů. V některých dílech tohoto období také experimentuje s náladou a stylizací. Často se však vracel za přírodními motivy do povodí Vltavy a Sázavy, na Šumavu k Otavě a na jižní Moravu k Břeclavi, Vranovu nad Dyjí a Lednici, ale mířil i do Bavorska. Pozoruhodnou kapitolou jeho krajinářské tvorby jsou nokturna - krajiny v nočním přítmí ozářené měsícem v úplňku, prosvítajícím mezi mraky a odrážejícím se na klidné vodní hladině s jasně čiteln ými detaily na pobřeží. V pozdní tvorbě od polovin y osmdesátých let a v devadesá tých letech pracuje s výraznějšími kontrasty světla a stínu, škále barevných skvrn a vzdaluje se od veristických maleb předchozího období.

  • dosažená cena: 320 000 CZK