• LESNÍ MÝTINA VE SLUNEČNÍM SVĚTLE

051 | LESNÍ MÝTINA VE SLUNEČNÍM SVĚTLE

CHVÁLA (CHWALA) Adolf (1836 Praha - 1900 Vídeň)

Olej na plátně, 66 x 53 cm, rámováno, datováno 70. - 80. léta 19. st., signováno vpravo dole.
Konzultováno s PhDr. Šárkou Leubnerovou.
Vystaveno:
NG v Praze, Klášter Sv. Jiří na Pražském hradě, 14.9. - 31.12.2011, kat. č. 73, reprodukováno str. 76,
Významný český krajinář, který studoval na pražské Akademii u profesora) Maxmiliána Haushofera, kde si osvojil mimořádný cit pro obrazový prostor, detail a barevnost. V raném díle se zaměřoval na idealizované krajiny, ale díky svým virtuózním pozorovacím schopnostem a přesvědčivému zobrazení svou tvorbu postupně směřoval k realističtějšímu konceptu. Kolem roku 1860 se v jeho tvorbě objevují první alpské motivy plné jasných barev a typického malířova rukopisu. Od roku 1866 přesídluje natrvalo do císařské Vídně a Alpy jeho plátnům výrazně dominují. Zachycuje horské potoky a jezera pod horami zahalené v šedých mračnech, rovinaté krajiny s řekami nebo tůněmi a záběry do lesních interiérů. V některých dílech tohoto období také experimentuje s náladou a stylizací. Často se však vracel za přírodními motivy do povodí Vltavy a Sázavy, na Šumavu k Otavě a na jižní Moravu k Břeclavi, Vranovu nad Dyjí a Lednici, ale mířil i do Bavorska. Pozoruhodnou kapitolou jeho krajinářské tvorby jsou nokturna - krajiny v nočním přítmí ozářené měsícem v úplňku, prosvítajícím mezi mraky a odrážejícím se na klidné vodní hladině s jasně čitelnými detaily na pobřeží. V pozdní tvorbě od poloviny osmdesátých let a v devadesátých letech pracuje s výraznějšími kontrasty světla a stínu, škále barevných skvrn a vzdaluje se od veristických maleb předchozího období.
Autor viz T 1/403, TB 6/555, B 3/26.

  • dosažená cena: 240 000 CZK