• HORSKÉ JEZERO KÖNIGSEE

148 | HORSKÉ JEZERO KÖNIGSEE

CHWALA Adolf (1836 – 1900)

Plej na plátně, 63 x 92,5 cm, rámováno, datace 1885 – 1895, signováno vpravo dole A.Chwala.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Šárky Leubnerové.
Komentář PhDr. Šárky Leubnerové:
Obraz Horské jezero Königsee vznikl v rozmezí let 1885 až 1895. tedy v období, kdy Chwala byl již uznávaným vídeňským malířem, o jehož pozdně romantické záběry alpských jezer byl mezi sběrateli velký zájem. Plátno je malováno z umělcem oblíbeného stanoviště u hladiny jezera, kde je dnes přístaviště výletních parníků, s pohledem ke kostelíku sv. Bartoloměje na protilehlé straně. Způsob malby blízké pobřežní vegetace, lesů na horských svazích, skalisek i vodní plochy, jež ozářená sluncem se barví do šedých a zelenomodrých tónů a zrcadlí okolní krajinu, odpovídá Chwalově vyzrálému malířskému stylu tohoto období. Scéna je oživena pomocí drobných, avšak barevně výrazných detailů; věžemi kostela sv. Bartoloměje. Loďkami vesničanů a především v Chwalově tvorbě naprosto jedinečným motivem – postavou malíře na cestách. S dýmkou v ruce odpočívá u jezera, s dřevěným nosičem na upevnění plátna, štaflí a dalších malířských potřeb na zádech. Malba horských štítů se zbytky sněhu, ale i balvanu obrostlého mechem a šedých kamenů v popředí, vykazuje vysokou míru věcného realismu, traktovaný rukopis nejlépe vystihuje charakter skalních masivů. Motiv zcela zastíněného popředí byl dalším z Chwalových malířských fines, jíž si pomáhal v budování hlubokého obrazového prostoru. Předložená práce svěžího malířského přednesu je kvalitní ukázkou Chwalova díla pozdního období, představující umělcem oblíbený alpský motiv.

  • dosažená cena: 250 000 CZK