• V MOKŘINÁCH

004 | V MOKŘINÁCH

CHWALA Adolf (1836 Praha - 1900 Vídeň)

Olej na plátně, 29 x 48 cm, rámováno, signováno vpravo dole A. Chwala.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.

Komentář PhDr. Michaela Zachaře:
Jako frekventant Haushoferovy krajinářské školy nezapře příklon k senzualisticky vypjatým, atmosfericky efektním pohledům do krajiny. Zatímco práce ze středního a závěrečného tvůrčího období zachycují krajinářské partie s až optickou zaokrouhleností, někdy jednosměrně vedutisticky a - přiznejme si - i nudným stereotypem, shledáme v raných pracích sice více zřejmých vzorů a předobrazů, ale také zajímavé obrazy vlastního výtvarného potenciálu bez pozdější machy. Komorně formátovaná krajina pochází nejspíš již ze šedesátých let a upomene i na rané práce Viléma Riedela či Aloise Bubáka. Stafáž čápa bývala obligátním arzenálem popředí Haushoferovy školy, jak dokládají třeba i plátna Kosárkova nebo Stephanova.

Významný český krajinář, který studoval na pražské Akademii u profesora Maxmiliána Haushofera, kde si osvojil mimořádný cit pro obrazový prostor, detail a barevnost. V raném díle se zaměřoval na idealizované krajiny, ale díky svým virtuózním pozorovacím schopnostem a přesvědčivému zobrazení svou tvorbu postupně směřoval k realističtějšímu konceptu. Kolem roku 1860 se v jeho tvorbě objevují první alpské motivy plné jasných barev a typického malířova rukopisu. Od roku 1866 přesídluje natrvalo do císařské Vídně a Alpy jeho plátnům výrazně dominují.
Autor viz T 1/403, TB 6/555, B 3/26.

  • dosažená cena: 130 000 CZK