002 | ZVĚSTOVÁNÍ

    CÍGLER Václav (1929)

    Pastel na papíře, 62,5 x 88 cm, v paspartě, pod sklem, signováno zezadu Cígler – Zvěstování.
    V nabízeném díle světoznámý sklář a designer projevuje netoliko typickou linii svého díla. Pastel Zvěstování ohromuje svou oduševnělostí, hrou světla a tmy, svým úžasným duchem. Stejně tak jako zvěstování, které vždy přináší nové a zásadní zprávy, tak i zářící srpek, stylizovaný pták rozřezává šeď prostoru a ozařuje ho svou mocí a svědectvím. Václav Cígler proslul svou prací s materií skla a v nabízeném díle je znát jeho velký cit pro zachycení světla a jeho interpretaci, kterou si právě vytříbil ve své hlavní umělecké náplni. Vzdušnost zachyceného námětu, jeho zdánlivá jednoduchost, a přesto silná filosofie dodává dílu na plnosti a síle vyznění. Dílo je nejen silné ve svém myšlenkovém rozměru, ale i v tom estetickém, kdy diváka uchopí a vtáhne do nitra onoho zvěstování a již nepustí.

    • dosažená cena: 100 000 CZK