056 | PADLÝ NAPOLEON

    ČÍHAL Marek (1986)

    Akryl na plátně, 120 x 120 cm, rámováno, datace 2014, signováno dole uprostřed Marek Číhal 2014.
    Plátno, jež jde od autora do aukce, je krásným příkladem umělcovy práce se symboly ve zgeneralizované poloze a přesto silnými, s plnou věcností předání myšlenky. Marek Číhal je jednou z nejsilněji se vyjadřujících osobností mladého českého současného umění. Jeho práce je provázána, jak s klasickými vyjadřovacími prostředky, jako jsou plátno či socha, tak i s projekty exteriérového a interiérového charakteru architektonického ražení. Za obě linie své práce byl již mnohokrát oceněn cenami a současnou kritikou. Dílo Padlý Napoleon je stvořeno za pomoci typických přístupů autora, barevných ploch, jenž doprovází velice jasná linie kresby, která je nejspíše tou nejsilnější součástí autorova díla vůbec. Pomocí linie, kresebných prostředků výtvarník dává tvar svým úmyslům, zavdává příčinám, jenž následně tvoří na první pohled celky možná nesourodé, ale přesto fungující ve vlastní logice. Onen Padlý Napoleon, jenž je vyobrazen v poloze připomínající podobu pasiánových karet, leží hlavou dolů, přesto si zachovává jakési dekorum. Postavu Napoleona zdobí, jak uniforma s poctami, tak klobouk, který stále drží na hlavě dobyvatele. Jako by se nic nezměnilo, jen se divák ocitl v pozici, kdy Napoleon visí ze stropu dolů. Tento pomyslný detail je typickým znakem Číhalovy tvorby, zdánlivé normální reálie vkládá do imaginárních světů s fantaskními pravidly. Celý námět je laděn do odstínů modré a zasazen je do osobitého prostředí, tvořeného plochami a výraznými liniemi. Pád Napoleona lze brát buď komplexně v celé jeho šíři tažení, jeho osudu či si divák může vybrat co je oním pádem, jako například jeho nepovedené tažení do ruské krajiny. Výjev působí jako intepretace staré, černobílé fotografie, kdy voják stojí před objektivem, hrdý na své skutky a lačnící po dalších. Přesto, celé dílo tento pohled otáčí vzhůru nohama, a tak provokuje divákovu fantazii, jeho vnímání. Marek Číhal zde vytvořil svým osobitým přístupem výtečné dílo, které námět staví do humorné polohy a dodává mu tu správnou nadsázku.

    • dosažená cena: 100 000 CZK