• SIMIANE (ROTUNDA V SIMIANE)

169 | SIMIANE (ROTUNDA V SIMIANE)

COUBINE Otakar (1883 Boskovice na Moravě - 1969 Marseille)

Olej na plátně, 45 x 55 cm, rámováno, signováno vpravo dole Coubine.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové.
Komentář PhDr. Rey Michalové:
Obraz je výsledkem důvěrné znalosti autorova „nejvlastnějšího hájemství“ ve francouzských Nízkých Alpách (Basses-Alpes), rozkládajícího se na neokázalém a dříve poněkud opomíjeném místě mezi Simiane, hradem Caseneuve a Aptem. Je to krajina vrchů a údolí, kamenných městeček a monumentů starých dob, osamělých statků, kaplí se zvoničkami, polí levandule, olivovníků a mandloní… Otakar Kubín – Coubine zde našel „Arkádii svého života a umění“ (jak se sám vyjádřil). Tuto krajinu přitom objevil nejen pro sebe, ale i pro Francouze, „kteří tento čin vysoce ocenili tím, že ho zařadili mezi své nejpřednější malíře“. (Coubine posunul hranici malířsky přitažlivé Provence asi 50 km severně od Aix-en-Provence, kde tvořil Cézanne.) V Simiane se trvale usadil roku 1925. Jak tehdy napsal básníkovi Jiřímu Karáskovi ze Lvovic: „Tyto dny koupil jsem v Simiane starý dům, který ovšem mi třeba opraviti. 50 roků nevkročila noha do tohoto domu, ten klid a ta krásná vyhlídka mně rozhodla se přestěhovat…“
Coubine nemaloval nikdy chvatně, vážil každý tah štětce. Barva je nanášena citlivě v jemných, tenkých vrstvách. Kolorit je velmi delikátní, přesně v souladu s tím, jak žhavé jižní slunce zamlžuje a tlumí ostré kontrasty tónů, jako by procházely filtrem. Teplé a studené odstíny jsou brilantně vyváženy.
Malíř, grafik a sochař, studoval na pražské AVU u V. Brožíka, V. Hynaise, H. Schwaigera a F. Thieleho, člen skupiny Osma, s níž vystavoval na první výstavě v roce 1907. Od r. 1913 se usazuje ve Francii, v Provence, kde se ustaluje jeho rukopis a pojetí krajiny a zátiší, navazující na klasicizující francouzskou krajinářskou tradici. Tato tradice vystupuje i v jeho jednoduchých kresbách. Dominantním rysem jeho tvorby je novoklasicistní cítění, které jej propojovalo s dobou, výrazná smyslovost a práce se světlem, chápaným jako sjednocující element. Byl považován za příslušníka Pařížské školy a jeho tvorba byla prezentována na Salonu nezávislých.
Autor viz T 1/583, 2/771, TD 112, V 1/483, 3/131, TB 22/34, B 3/212, 6/326, NEČVU 1/418, J. Siblík: O. Kubín, Praha 1980.

  • dosažená cena: 310 000 CZK