• ROZJÍMANÍ

070 | ROZJÍMANÍ

COUFAL Ondřej (1979 Pelhřimov)

Olej na sololitu, 31 x 25 cm, rámováno, datováno 2000, signováno vlevo dole O.Coufal 2000.
Malíř, zabývá se figurální malbou, kresbou a knižními ilustracemi. V jeho cestě k malířství můžeme spatřovat klasický postup: nejprve kresba tužkou a tuší, poté přechod k olejomalbě, ze světa literatury jej nejvíc inspirují Kafkovy knihy a Bible. Kresby jsou svébytnou a samostatnou částí tvorby. Vyznačují se suverénní linkou, lehkostí až lapidární. Tušové kresby zpravidla nejsou stínovány - autor vystačí s náznakem záhybu, stínu. Své příběhy vypráví zobrazením všelijakých pitoreskních postav. Ty, stavěné do nepřirozených pozic, navozují pocit dynamičnosti a vnitřního pnutí, kterým podtrhují působení celku. Coufalova poetika je naprosto osobitá a původní ve stylu i tématech. Coufalův malířský rukopis prochází neustálým vývojem od figur hranatě kubistických tvarů manýristicky protažených, medkovsky špičatých nebo zase dalíovsky tekutých až k později postavám bublinatých těl. Libuje si v syté barevnosti, se zvláštní zálibou v modré. Vedle ikonograficky nezvyklých kusů tvoří také zátiší, akty, krajiny a portréty. Ondřej Coufal je zastoupen v Galery Anya Tish, Houston, USA a v soukromých sbírkách u nás i v New Yorku.
Autor viz Ch 1/274.

  • zpět