062 | V LESE

    CSORDÁK Ludovít (1864 Košice - 1937 Košice)

    Olej na plátně, 97,5 x 65,2 cm, rámováno, signováno vpravo dole Csordák
    Opatřeno znaleckým posudkem PhDr. Jána Abelovského, CSc.
    Předložený krásný lesní motiv od košického rodáka Ľudovíta Cszordáka pochází z vrcholné etapy malířovy tvorby a je příkladným dílem luminiscentního přístupu k malbě. Tato zralá práce je vyústěním umělcovy tvorby počínající rokem 1900. Ačkoli je Ľudovít Cszordák úzce svázán z českým uměleckým prostorem, blížeji s Mařákovou školou, tato práce datovaná okolo r. 1910 vychází vícero z vídeňsko-budapešťského tvůrčího prostředí přelomu století, jako například z letních škol Szolnok či Nagybánya. Dílo na diváka promlouvá svou prosvětleností skrze větve dvou hlavních stromů, aktérů výjevu, jejichž koruny se tyčí vzhůru, nad rám obrazu, do výšek, které jsou tak pomyslně divákovi otevírány. Paleta díla se táhne od zemité hnědozemě, přes tóny zelené po azurovou modř, která prosvítá zalesněným ostrohem, až k bělobě tvořící hmotu stromoví. Námět obsahuje jak mistrovské malířské zásahy, tak malířské zkratky, jež dotvářejí celistvost lesního výjevu. Ľudovít Cszordák se zde projevuje jako vyzrálý umělec přelomu století, jako mistr krajinného námětu, jako hrdý zástupce středoevropské krajinářské školy.

    • dosažená cena: 85 000 CZK