009 | KRUHOVÁ STRUKTURA

    DEMARTINI Hugo (1931 - 2010)

    Serigrafie na aluminiové folii, 59 x 43 cm, rámováno, pod sklem, datace 1971, signováno zezadu H. DEMARTINI.
    Autor díla se od počátku šedesátých let přešel do pozice tehdejší výtvarné avantgardy a zapojil se do širokého proudu informelní abstrakce. Od poloviny šedesátých let pozorujeme u Demartiniho tendenci k všeobecně platné geometrizaci, kdy se problematika informelu obecně vyčerpala. Předložené dílo Kruhová struktura tak zcela opouští svět informelu a přiklání se k absolutnímu geometrickému slovníku. Základovou plochu čtvercového tvaru dělí pravidelným rastrem, do jednotlivých buněk vkládá pro Demartiniho typické koule, které dále různým způsobem traktuje a vymezuje. Tyto do plochy převedené koule, které jinak pochromoval se staly symbolem jeho tvorby. Koule, nebo kruh obecně symbolizuje dokonalý tvar ale v tvorbě konstruktivistů jako Demartini je právě i abstrahovaný a od všech konotací oproštěný geometrický tvar prost všech symbolických vyjádření a proto tedy do díla není vnášena snaha po interpretaci autorových zamýšlených záměrů.. Jde jen o čisté vyjádření konstrukčních vztahů mezi objekty. To se Demartinimu povedlo nejpatrněji v jeho experimentu “Demonstrace v prostoru”. Tato akce spočívala ve vyhození předmětů (válců, špejlí, konfet apod.) do vzduchu a zachycení jejich náhodných konfigurací jak ve volném prostoru, tak poté i na zemi po dopadu. Jak v těchto akcích tak i v předloženém díle jde o naprosté osvobození předmětu od figurativního či předmětného zobrazení a hledání ryzí podstaty tvaru, pohybu a jejich vzájemné součinnosti.

    • dosažená cena: 28 000 CZK