002 | KONVOLUT ČESKÁ GRAFIKA I

  BOŠTÍK Václav (1913 - 2005), GRYGAR Milan (1926), MALICH Karel (1924), SÝKORA Zdeněk (1920 - 2011)

  Kolorovaná suchá jehla na papíře, 23,5 x 23,5 cm, datace 1993, signováno vpravo dole Boštík 93.
  Serigrafie na papíře, 26,5 x 26,5 cm, datace 1993, signováno vpravo dole Sýkora 93.
  Serigrafie na papíře, 37,5 x 24 cm, rámováno, datace 1993, signováno vpravo dole K. Malich 93.
  Serigrafie na papíře, 52,5 x 37 cm, rámováno, datace 1993, signováno vpravo dole Milan Grygar 1993.
  Vyšlo v nákladu 100 kusů v Galerii Zdeněk Sklenář, všechny práce mají č. listu 18/100, v původních deskách.
  Nabízený konvolut prací je nádhernou vizitkou české poválečné moderny. Česká grafika I, jejíž součástí jsou grafické práce čtyř velikánu moderního českého umění, je příkladnou kompilací, výběrem autorů, kteří zahýbali základy české scény. Galerie Zdeňka Sklenáře vybrala nejen velice kvalitní kusy k reprodukci, ale též reprezentativní a vysoce estetická díla, která se můžou rovnat se soudobými světovými formami. Boštík, Grygar, Malich a Sýkora zde stojí, jako stereobat řeckého chrámu, na kterém stojí tíha úkolu současného českého umění. Tito obři uměleckého řemesla jsou pomyslnými učiteli následujících generací a vysázení jeden vedle druhého, v podobě daných grafických prací, jsou jako stély, němí rádci, kteří udávají směr. V daném podání se čtveřice těchto prací často na aukčním trhu neukazuje. Díla jsou v originálních deskách, s předmluvou galeristy Zdeňka Sklenáře, vše ve velice formálním a vkusném stylu, který výtečně souzní se samotnými pracemi umělců. Česká grafika I je výtečnou ukázkou českého umění a pro obdivovatele zahrnutých autorů je příležitostí nabytí této ojedinělé skupiny v jejím jiskrném celku.

  • zpět