043 | KOČKA S HOLUBICÍ II

  PIŠTĚK Theodor (1932)

  Olej na plátně, 80 x 71 cm, rámováno, datace 1960, signováno vpravo dole Pištěk 60.
  Provenience:
  Dílo pochází z majetku automobilového závodníka Olega Ruboše.
  Pravost díla potvrzena autorem.
  Dílo, které má možnost divák shlédnout, je jedinečným příkladem rané malířské práce jednoho z nejzajímavějších českých výtvarníků. Theodor Pištěk, světoznámý scénograf a kostýmní výtvarník, zde propůjčil dílu námět jednoho z filmů, na kterém spolupracoval s režisérem Františkem Vláčilem. Nejedná se o žádný jiný film než o slavný snímek Holubice, který proslavil, jak jeho režisére, tak i práci Theodora Pištěka. Dílo Kočka s holubicí II je úžasným příkladem raritního Pištěkova lyrického období, období, které není spojeno s jeho posléze typickými automobilovými náměty či průhledy do fantaskních architektur. Námět nabízeného díla přímo vychází ze scénáře filmu. Holubice, symbol čistoty, nevinnosti a svobody, je zde cílem černého kocoura, jménem Satan, který číhá na svou křehkou kořist. Tento stálý boj mezi dobrem a zlem, čistotou a špínou, je zde divákovi nabídnut v přímé formě. Kočka se ve skoku sápe po bílé holubici, která zaujímá útrpnou polohu. Divák v danou chvíli netuší konec a může jen doufat, že zhmotnění dobroty a lásky unikne zkáze. Červené pozadí výjevu podtrhuje strhující chvíli zápasu o život a dodává obrazu na dramatičnosti. Co se týče tvarosloví, stavby hmoty, aktéři díla jsou malířem vytvořeni z náznaků kubických ploch, které svými jemně vystavěnými hranami dotvářejí pocit pohybu. Holubice ve své bělosti, je na rozdíl od černého lovce, vystavěna komplikovaněji a její opeření je takřka hmatatelné. Kočka je vytvořena v duchu erbovního znamení, šelmy ve skoku, hrdého a nebezpečného jedince. Celý výjev, oba aktéři, vytvářejí bezmála heroickou scénu. Theodor Pištěk v díle prokazuje svou neobyčejnou polohu své ranější tvorby, která se na aukčním trhu téměř nevyskytuje, a tak je nabídka díla výjimečnou příležitostí dotvořit genezi autorova tvůrčího díla.

  • dosažená cena: 1 000 000 CZK