069 | KOMPOZICE

  ŠÍMA Josef (1891 Jaroměř - 1971 Paříž)

  Olej na plátně, 54 x 65 cm, rámováno, datace 1970, signováno vpravo dole J.Šíma 70 a zezadu J.Šíma 970, zezadu opatřeno autorskou dedikací
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
  Provenience:
  Darováno autorem Marie-Paule et Jean Leymarie 1970, sbírka Marie-Paule et Jean Leymarie; poslední majitel získal dílo v dědictví.
  Komentář PhDr. Karla Srpa:
  Toto nádherné plátno pochází z významné sbírky předního znalce moderního umění Jean Leymarieho. Nejspíše jej obdržel od autora jako dar za přípravu výstavy a katalogu jeho důležité retrospektivy, která se uskutečnila v roce 1968 v Musée national d ´art moderne v Paříži. Leymarie do katalogu napsal úvodní text. S Šímou se přátelil během šedesátých let. Výrazně přispěl k popularizaci jeho díla. Dílo má esenciální povahu. Osamělý pětihran na šedé ploše, plynutí pozadí a stání a utkvění geometrického tvaru, to jsou rysy, jimiž dokázal Šíma oslovovat od druhé poloviny dvacátých let, a mnohonásobně je prohloubit během padesátých a šedesátých let. Symbolika, týkající se vzniku světa a matematického řádu, se stala v pozdní práci pro Šímu ještě zásadnější, než v raném období. Zde je vyjádřena na plno, dokonce lze toto plátno považovat za určitý předěl, mezi autorovou tvorbou ze druhé poloviny šedesátých let, a pak obrazy, které vznikaly počátkem sedmdesátých let, kdy již stál před vizualizací vnitřních konstrukcí. Šíma dospíval k velkému zjednodušení, které mělo silnou emotivní hodnotu. Pětihran se pro Šímu stal základním archetypálním útvarem, který se vyskytoval v jeho obrazech a kresbách ze šedesátých let mnohem častěji než jeho druhý symbol vejce.
  Na obraze je věnování Marie – Paule a Jean Leymarieovým. Paní Leymarieová měla rovněž k umění blízko. Přeložila mnoho významných monografií v šedesátých letech do francouzského jazyka.
  Lze předpokládat, že tento obraz byl vystavený: Sima, ouvres récentes, Le Point Cardinal, Paříž, 30. 11. 1971 až počátek roku 1972, kde je dílo shodných rozměrů (č. k. 21 (Sans titre), 54 x 65 cm, 1970). Šíma zřejmě ještě nebyl rozhodnut, jak obraz pojmenuje, neboť nynější název kompozice je dodaný až následně.

  • dosažená cena: 2 300 000 CZK