003 | MODRÁ MONOSTRUKTURA Č. 19

    KYNCL František (1934 - 2011)

    Reliéf, akryl na papíře, 105 x 77,5 cm, rámováno, datace 1992, signováno zezadu F. K. 92.
    Autor nabízených děl je jedním z nejvýznamnějších představitelů konstruktivismu na našem území. František Kyncl svázal svůj osud s konstruktivistickým přístupem po návštěvě Sovětského svazu v šedesátých letech a po návratu se stal díky svému zanícení jednou z vedoucích osob tohoto směřování. V roce 1968 byl Kyncl na studijní cestě v Rakousku a v rámci pobytu mu nebylo dovoleno se do ČSR vrátit, a tak započal autorův mezinárodní přesah, jeho seznámení s celosvětovým uměním. Nabízená díla do aukce spadají do Kynclovy tvorby s tzv. monostrukturami, které jsou jeho reakcí, jak na konstruktivismus, tak na americký minimalismus. František Kyncl měl po celou dobu své vyzrálé tvorby tendenci býti ovládán tvůrčím neklidem, který se naopak v jeho díle projevoval v naprosto klidné formě díla, díla s náležitými pravidly a filosofií. Jeho monostrukturní práce obnášely mnohé formy, a to reliéfu, kresby či prostorové konstrukce. Tento příklon si Kyncl odůvodňoval klasickým tvůrčím procesem umělce, kdy je dopředu dána koncepce díla. S tím František Kyncl nesouzněl. Chtěl v rámci geneze dílo plně ovládat, teď a tady. Přestože se autor dopouštěl těchto spontánních kroků, stále dbal na preciznost práce. A tak byl výsledný produkt stále přesný, vedený řádem umění. Předložené práce jsou důkazem výše zmíněných slov a co víc, František Kyncl vždy zdůrazňoval nesvázanost daných monostruktur, které ve svých formách pokračují dál za hranice adjustace, stejně jako u předložených děl. Spolu s tím souvisí i vnímání vlastní tvorby samotným autorem, který vždy tvrdil, že jeho tvorba postihuje jen omezenou část díla. Jeho struktury vznikaly vždy z jediného bodu a pokračovaly do vzájemných křižovatek, jako soud, který dává dohromady jedince do vzájemných korelací. Kynclovo dílo budí dojem strojového vytváření, svou přesností takřka napodobuje nelidské konání a svou pílí a zdánlivou jednoduchostí má tendenci se blížit k věcné genialitě. Každé dílo Františka Kyncla, jednoho z nejdůležitějších zástupců Klubu konkretistů, je jedinečným předmětem v daném autorově kosmu. Nabízené dílo je výtečným příkladem práce tohoto českého, světově uznávaného výtvarníka a v neposlední řadě je dílem se silným estetickým prvkem.

    • dosažená cena: 65 000 CZK