007 | POTOK V LESE

    KIRNIG Alois (1840 - 1911)

    Olej na plátně, 43,5 x 52 cm, rámováno, signováno vlevo dole A. Kirnig.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
    Autorem nabízeného díla je absolvent soukromých studií u F. Lepiého a taktéž jeden z žáků slavného Maxe Haushofera a jeho školy na Akademii výtvarných umění v Praze. Alois Kirnig byl jedním z dobově nejvíce plodných autorů akademické krajiny. Malíř měl ke své tvorbě velké předpoklady díky mnohým cestám po zahraničí, jež mu byly velkou inspirací pro mnohé z jeho pláten. Naproti divákovi se otevírá podhorská krajina s klidnou říčkou, již u břehu lemuje vrstevnatý porost a kamení, po léta měněné sílou vodního živlu. Do prvního plánu malíř vsadil rozšiřující se vodní tok, objímající takřka celou šíři plátna, a tak zvoucí diváka do odehrávajícího se příběhu díla. Celé dílo je neseno v mistrně vyvedeném detailu stylizované horské krajiny, podtržené romantickým oparem dobových konvencí. Ve druhém plánu díla malíř vsadil malého rybáře, dítě, které využívá krásný odpolední slunný čas. Tuto postavu Kirnig osvítil romantickým světlem žlutavých tónů ostrého letního slunce. Též zde všímavému divákovi neunikne ani detailně vykreslené skalisko v horní levé partii plátna, které září rezavou hnědozemí a krásně tak kontrastuje s bělostnými mračny. Do plánu třetího umělec zasadil druhý z narativních příběhů vládnoucích plátnu a to dvě dámy v modrém a žlutém dobovém šatu, symbolicky setkávající se v lesním průseku tvořeném zmiňovanou říčkou. Celý obraz je protkán po většinou zelenými tóny stromoví, které v různých obměnách vládne prostoru díla. Lesnatá pokrývka krajiny je rámována bělostnými mračny, která jak tomu v horské krajině bývá, mohou každou chvílí změnit svou roli v krajině. Alois Kirnig zde mistrně ztvárnil krásný vhled do krajinného reliéfu s romantickými ozvěnami do čarovného zákoutí jedné horské bystřiny, jež se klikatí celým dílem a udává život svému okolí.